วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

สื่อการสอน องค์ประกอบงานวิดีทัศน์ โดยครูอาณัติ เหลื่อมศรี

https://docs.google.com/presentation/d/16RxK7fqU-p9q-YVOsCUhTK83ULLJMSZF/edit?usp=sharing&ouid=109121372745692782202&rtpof=true&sd=true

Comments

comments