วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

อบรมการเขียนแผนธุรกิจ

อบรมการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562
ณ อาคาร 5 ชั้น 2
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

รับชมภาพเพิ่มเติม

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page