วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

อบรมความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563

รับชมรูปภาพเพิ่มเติม

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page