วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565

สรุปผลการดำนำเนินงานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย