วันศุกร์, 7 สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำนำเนินงานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย

เอกสารดาว์โหลด

1.ส่วนนำ
2.การประชุมวิชาการ
3.การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
4.ภาคผนวก

รูปภาพ

1.ภาพแข่งขันทักษะ
2.ภาพประชุมวิชาการ