วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน

ขอเรียนเชิญ คณะครู เจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม มอหินขาว อาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิการแต่งการใส่เสื้อสีแดงอาชีวะตามกำหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้ขอบคุณครับ

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page