วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการดำเนินธุรกิจ แผนกช่างยนต์

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายบรรพต โครตชาลี หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการดำเนินธุรกิจ ณ แมนคาร์แคร์ (แมนล้อซิ่ง) อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

Comments

comments