วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้นำกองลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเข้าร่วมพิธีสวนสนาม

1 กรกฎาคม 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้นำกองลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเข้าร่วมพิธีสวนสนาม ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดชัยภูมิ โดยคุณครูสุชาติ มณีวรรณ และคุณครูมะนพ สิงห์ทอง

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page