วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้นำกองลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเข้าร่วมพิธีสวนสนาม

1 กรกฎาคม 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้นำกองลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเข้าร่วมพิธีสวนสนาม ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดชัยภูมิ โดยคุณครูสุชาติ มณีวรรณ และคุณครูมะนพ สิงห์ทอง

Comments

comments