วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

เปิดรับสมัคร หลักสูตรระยะสั้น วิชา เทคนิคการซอยผม

#ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ
เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิชา เทคนิคการซอยผม
– เริ่มเรียนวันที่ 2 – 13 ตุลาคม 2566 (ระยะเวลา 75 ชม.)
– ค่าลงทะเบียน 85 บาท
– จำนวนผู้เรียน 20 คน
– จบหลักสูตรมีเกียรติบัตรมอบให้

Comments

comments