วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

เปิดรับสมัคร หลักสูตรระยะสั้น วิชา การตัดผมชาย

เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิชการตัดผมชาย
– เริ่มเรียนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 – 26 มีนาคม 2567 (ระยะเวลา 150 ชม.)
– ค่าลงทะเบียน 160 บาท
– จำนวนผู้เรียน 20 คน
– จบหลักสูตรมีเกียรติบัตรมอบให้

Comments

comments