วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

เปิดรับสมัคร หลักสูตรระยะสั้น วิชา สระ ไดร์ เซ็ตผมเบื้องต้น

เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิชาสระ ไดร์ เซ็ตผมเบื้องต้น
– เริ่มเรียนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 – 26 มีนาคม 2567 (ระยะเวลา 150 ชม.)
– ค่าลงทะเบียน 160 บาท
– จำนวนผู้เรียน 20 คน
– จบหลักสูตรมีเกียรติบัตรมอบให้

Comments

comments