วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

เปิดรับสมัคร หลักสูตรระยะสั้น วิชาซอยผม ดัดผม

เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิชาซอยผม ดัดผม
– เริ่มเรียนวันที่ 1 เมษายน 2567 – 3 มกราคม 2567 (ระยะเวลา 150 ชม.)
– ค่าลงทะเบียน 160 บาท
– จำนวนผู้เรียน 20 คน
– จบหลักสูตรมีเกียรติบัตรมอบให้

Comments

comments