วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาแต่งเล็บ

#ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ
เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิชา แต่งเล็บ
– เริ่มเรียนวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2566 (ระยะเวลา 30 ชม.)
– ค่าลงทะเบียน 40 บาท
– จำนวนผู้เรียน 20 คน
– จบหลักสูตรมีเกียรติบัตรมอบให้

Comments

comments