วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

เลี้ยงส่งคุณครูวารุศาสน์ จุลอักษร เนื่องในโอกาสย้ายไปทำงานแห่งใหม่คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวารุศาสน์ จุลอักษร ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่แห่งใหม่คือ วิทยาลัอาชีวศึกษาชลบุรี

โดยมีท่านผู้อำนวยการปราโมทย์ ขุนเพ็ง พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ ได้มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

Comments

comments