วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

เวลา 15.00น. วันที่ 11 เมษยน 2560 ท่านผู้อำนวยการปราโมทย์ ขุนเพ็งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ และประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเปิดโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท ถ.สุรนาราย ต.บ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

เมื่อเวลา 15.00น. วันที่ 11 เมษยน 2560 ท่านผู้อำนวยการปราโมทย์ ขุนเพ็งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ และประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเปิดโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท ถ.สุรนาราย ต.บ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

Comments

comments