วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวเบญจมาศ นามศิริพงศ์พันธุ์
หัวหน้าแผนกวิชา

ข้าราชการครู (ครูชำนาญการพิเศษ)

นางสาวเมริน ขำชัยภูมิ
ครูพิเศษสอน
นางสาวสุนันทา รามฤทธิ์
ครุพิเศษสอน