วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวเบญจมาศ นามศิริพงศ์พันธุ์
หัวหน้าแผนกวิชา

ข้าราชการครู (ครูชำนาญการพิเศษ)

นางสาวเมริน ขำชัยภูมิ
ครูพิเศษสอน
นางสาวสุนันทา รามฤทธิ์
ครุพิเศษสอน