วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2564 รอบที่ 2

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่2) โดยมีคณะพยาบาลจากโรงพยาบาลรวมแพทย์-มัตสุบายาชิ (ชัยภูมิ) มาทำการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา เพื่อป้องกันและช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย และเป็นการดูแลป้องกันตัวเองในเบื้องต้น ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

Comments

comments