วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลรวมแพทย์-มัตสุบายาชิ (ชัยภูมิ) มาทำการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาเพื่อป้องกันและช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย และเป็นการดูแลป้องกันตัวเองในเบื้องต้น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Comments

comments