วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

โครงการต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ชมรม To Be Number One ร่วมกับงานปกครอง งานครูที่ปรึกษา งานบุคลากรและคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ได้ดำเนินโครงการต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน 2565) โดยได้รับเกียรติจากนายสันติ เบ็ญจศีล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ลงนามต่อต้านยาเสพติดและกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Comments

comments