วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

โครงการทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

 

Comments

comments