วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

โครงการทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page