วันจันทร์, 5 ธันวาคม 2565

โครงการทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น.
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

 

Comments

comments