วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

โครงการทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น.
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page