วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าแถวเคารพธงชาติ งานกิจกรรม งานสวัสดิการต่างๆ การศึกษาเรียนรู้ของแต่ละแผนกวิชา ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

ภาพเพิ่มเติมวันแรก กล้องที่1 >>> https://photos.app.goo.gl/yraAcjDGvAv2pNTaA
ภาพเพิ่มเติมวันแรก กล้องที่2 >>> https://photos.app.goo.gl/nTkpcBDut1j2NXg5A
ภาพเพิ่มเติมวันที่สอง กล้องที่1 >>> https://photos.app.goo.gl/reSZkn8s1p4ceAEd6
ภาพเพิ่มเติมวันที่สอง กล้องที่2 >>> https://photos.app.goo.gl/bBJooQa3Shh6fwUa8
ภาพเพิ่มเติมวันที่สาม >>> https://photos.app.goo.gl/81KS79P9Ti9VvJ6D8

Comments

comments