วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

โครงการประชุมคณะกรรมการ เพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ประธานกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ ประธานโครงการประชุมคณะกรรมการ เพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมตาดโตน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/9UW9PfdSaKUkD7uY9

Comments

comments