วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

โครงการประชุมชี้แจงรายละเอียดและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายประทีบ อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ประธานกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานโครงการประชุมชี้แจงรายละเอียดและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมตาดโตน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Comments

comments