วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2565เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานอาชีวศึกษาและนโยบายวิทยาลัยฯ รู้กฏระเบียบวินัยต่างๆ ของวิทยาลัยฯ รู้และเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Comments

comments