วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ อาชีวศึกษา ประจำปี 2559-2560

ผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ ในนามอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ อาชีวศึกษา ประจำปี 2559-2560 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่สอดคล้องกันในการดำเนินการประสานงานการจัดเก็บข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (ทั้ง 77อาชีวศึกษาจังหวัด) โดยมีนายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านมาตราฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง และที่ปรึกษาด้านมาตราฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

Comments

comments