วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ประจำปี 2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายมนตรี เจียงพุดซา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ประจำปี 2566 ณ ห้องชมรมวิชาชีพแต่ละแผนก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Comments

comments