วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

โครงการพัฒนาทักษะ Admin ระดับจังหวัด เพื่อบริหารจัดการ ผ่านระบบ VEC Skills และ AFT Meet

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ประธานกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะ Admin ระดับจังหวัด เพื่อบริหารจัดการ ผ่านระบบ VEC Skills และ AFT Meet โดยได้รับเกียรติจากนายอลงกรณ์ ภูคงคา นายจรูญ จงกลกลาง และนายประเสริฐศักดิ์ ศิริภาพ มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ VEC Skills และ AFT Meet ณ ห้องประชุมตาดโตน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Comments

comments