วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

โครงการภายใต้การนิเทศระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2564

24 พฤศจิกายน 2564 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ประธานการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและ สมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมมอหินขาว อาคาร 5 ชั้น 2

Comments

comments