วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

โครงการศึกษาดูงานของแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจร่วมกับแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ณ บ.ซีพีเอฟ นครราชสีมา

โครงการศึกษาดูงานของแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจร่วมกับแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ โดยนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่บริษัท CPF (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา ทำให้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการผลิต สินค้าจากไก่ ปริมาณวัตถุดิบคือไก่ ที่ต้องใช้ต่อวันกี่ตัว นับตั้งแต่ฟักไข่ เลี้ยงจนโต ใช้เวลากี่วัน ได้น้ำหนัก เท่าไรถึงจะใช้ได้ ขั้นตอนการชำแหละไก่ ได้ดูและได้เห็น(เศร้าเลย สงสารไก่) ผลิตภัณฑ์นี้ที่เรามักจะเห็นตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ รวมทั้งมาตรฐานของโรงงานที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โรงงานอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้ และขอขอบคุณบริษัท CPF ที่ให้โอกาสและอำนวยความสะดวก สำหรับการเข้าศึกษาดูงานของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิมา ณ โอกาสนี้ครับ

 

Comments

comments