วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาด้านการดำเนินธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 กันยายน 2566 งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาด้านการดำเนินธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ก๋วยเตี๋ยวเรือชามไม้หนองบัวแดง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

Comments

comments