วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาการโรงแรม ณ โรงแรมเดอะบลูมบายทีวีพูลเขาใหญ่