วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย ตำรวจสันติบาลจังหวัดชัยภูมิ 20 ธันวาคม 2562