วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และวันภาษาไทยเเห่งชาติ

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ได้ดำเนินการจัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และวันภาษาไทยเเห่งชาติ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

ภายในกิจกรรมได้มีการจัดการประกวดการเเข่นขันมากมาย เช่น การประกวดคัดลายมือ การแต่งกายในวรรณคดี เป็นต้น

Comments

comments