วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และวันภาษาไทยเเห่งชาติ

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ได้ดำเนินการจัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และวันภาษาไทยเเห่งชาติ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

ภายในกิจกรรมได้มีการจัดการประกวดการเเข่นขันมากมาย เช่น การประกวดคัดลายมือ การแต่งกายในวรรณคดี เป็นต้น

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page