วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

โครงการสัมมนาวิชาการ การกำหนดสมรรถนะวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะในหนึ่งทศวรรษ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิได้กล่าวตอนรับนายสงัด ยศเฮือง นายกสมาคมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเชื่อมประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ การกำหนดสมรรถนะวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะในหนึ่งทศวรรษ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมตาดโตน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Comments

comments