วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

โครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม ณ โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายประทีบ อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น โครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม ณ โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา

Comments

comments