วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

โครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม ณ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายประทีบ อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น โครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมณ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

Comments

comments