วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

โครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม ณ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายประทีบ อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น โครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม ณ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

Comments

comments