วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

โครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม ณ โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายประทีบ อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น โครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม ณ โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์

Comments

comments