วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ

วัน พุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ประธานโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายวิทยา กาลเขว้า รองผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาจัตุรัส มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ณ อาคาร 5 ชั้น 2วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

Comments

comments