วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

โครงการอบรมปฐมนิเทศให้ความรู้ก่อนฝึกอาชีพ นักศึกษา ผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวส.1

วันที่ 16 กันยายน 2565 นางวีรวรรณ โยทองยศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิประธานเปิดโครงการอบรมปฐมนิเทศให้ความรู้ก่อนฝึกอาชีพ นักศึกษา ผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวส.1 ณ ห้องประชุมมอหินขาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Comments

comments