วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2564 นายประสิทธิ์ ทองรัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ได้ทำเตรียมความพร้อม ฝึกซ้อมสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ทำพิธีการหน้าเสาธง การต้อนรับประธาน กิจกรรมนันทนาการ ณ ห้องประชุมมอหินขาว อาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

Comments

comments