วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีคณะครูได้นำนักเรียน นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยเข้าอบรมเขียนแผนปฏิบัติกิจกรรม ณ ห้องประชุมมอหินขาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Comments

comments