วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการะประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการะประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2560 ของคณะครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ โดยมี นายปราโมทย์ ขุนเพ็งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิเป็นประธานการอบรมในครั้งนี้

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page