วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

โครงการใครติดยายกมือขึ้น

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ประธานเปิดโครงการใครติดยายกมือขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก พ.ต.ท.สุลักษณ์ ดวงกมล รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธร จ.ชัยภูมิ ดำเนินงานโดยงานปกครองและองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมมอหินขาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Comments

comments