วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

โครงการ วิทยาลัยสารพัดช่างบริการวิชาชีพ ร่วมกับอำเภอยิ้ม

โครงการ วิทยาลัยสารพัดช่างบริการวิชาชีพ ร่วมกับอำเภอยิ้ม  ออกบริการที่ อบต.ชีบน ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
วันที่ 27 ก.ค.60 ออกบริการทั้งหมด 9 แผนกวิชา

1.แผนกวิชาช่างยนต์
2.แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3.แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4.แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์=การทำซูชิ
6แผนกวิชาการบัญชี=การทำเหรียญโปรยทาน
7.แผนกวิชาการโรงแรม=การทำสลัดโรล
8.แผนกวิชาอาหารและฌภชนาการ
9.แผนกวิชาตัดผมชาย
10.แผนกวิชาเสริมสวย

Comments

comments