วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

ในนามงานวิจัยและพัฒนาฯ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ขอขอบคุณ คณะครูและเจ้าหน้าที่ ที่ให้ความสนใจในการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักการวิจัยสู่ในแนวทางปฎิบัติในระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560

ในนามงานวิจัยและพัฒนาฯ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ขอขอบคุณ คณะครูและเจ้าหน้าที่ ที่ให้ความสนใจในการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักการวิจัยสู่ในแนวทางปฎิบัติในระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560 #เทอมหน้าเจอกันวิจัยคนละเล่ม55555# รู้สึกคิดหนัก อิอิ

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page