วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ในนามงานวิจัยและพัฒนาฯ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ขอขอบคุณ คณะครูและเจ้าหน้าที่ ที่ให้ความสนใจในการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักการวิจัยสู่ในแนวทางปฎิบัติในระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560

ในนามงานวิจัยและพัฒนาฯ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ขอขอบคุณ คณะครูและเจ้าหน้าที่ ที่ให้ความสนใจในการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักการวิจัยสู่ในแนวทางปฎิบัติในระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560 #เทอมหน้าเจอกันวิจัยคนละเล่ม55555# รู้สึกคิดหนัก อิอิ

Comments

comments