วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

16 พค. 60 ท่านผู้อำนวยการปราโมทย์ ขุนเพ็ง และคุณครูเมธี โลไธสง พบนักเรียน นักศึกษาใหม่ หน้าเสาธง

เช้าที่ 16 พค. 60 ท่านผู้อำนวยการปราโมทย์ ขุนเพ็ง ได้มากล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ 1/2560 ทั้งนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้

  • เรื่องการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบ แต่เนื่องจากเป็นระยะแรกของการเปิดภาคเรียนจึงอนุโลมให้
  • เรื่องการขับขี่ยานพาหนะ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก โดยเฉพาะการขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง และท่านผู้อำนวยการยังมีแนวความคิดว่านักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ทางวิทยาลัยฯ จะจัดอบรมให้
  • เรื่องการทัศนศึกษาดูงาน เป็นนโยบายให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้ไปทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่ตัวเองสนใจ จะได้เกิดแรงบันดาลใจในการมุ่งมั่นที่จะเรียนให้จบและไปให้ถึงจุดนั้น

 

 

ต่อมาคุณครูเมธี โลไธสง ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้มาแจ้งให้นักเรียน นักศึกษาที่ได้เข้าสอบธรรมศึกษาเมื่อภาคเรียนที่ผ่านมานั้้น ขณะนี้ใบประกาศได้ส่งมาแล้ว ให้นักเรียน นักศึกษาไปรับได้

 

Comments

comments