วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

โครงการวันคริสต์มาส ( Merry Christmas ) ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการวันคริสต์มาส ( Merry Christmas ) ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

 

Comments

comments