วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

โครงการวันคริสต์มาส ( Merry Christmas ) ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการวันคริสต์มาส ( Merry Christmas ) ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page