วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

6 เมย. 2562 คณะครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำน้ำอภิเษก นำโดยนายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัย ณ วัดไพรีพินาศ จังหวัดชัยภูมิ

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page