วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

6 เมย. 2562 คณะครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำน้ำอภิเษก นำโดยนายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัย ณ วัดไพรีพินาศ จังหวัดชัยภูมิ