หลักสูตรระยะสั้น » เปิดโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment Vocational Boot Camp ครั้งที่ 1 วิชาเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด ณ โรงเรียนพุทธโธวาท บ้านชีลอง ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

เปิดโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment Vocational Boot Camp ครั้งที่ 1 วิชาเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด ณ โรงเรียนพุทธโธวาท บ้านชีลอง ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

27 เมษายน 2017
1129   0

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นายปราโมทย์ขุนเพ็ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิและประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment Vocational Boot Camp ครั้งที่ 1 วิชาเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด ณ โรงเรียนพุทธโธวาท บ้านชีลอง ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

Patrick Omameh Authentic Jersey